Practoraat Summa Transport & Logistiek van start

Jaap Vos Practor

Practoraat Summa Transport & Logistiek van start

Waar universiteiten het hoogleraarschap hebben en hogescholen lectoraten, kent het middelbaar beroepsonderwijs het practoraat. Steeds meer mbo-instellingen starten met een dergelijk instituut en ook Summa Transport & Logistiek voegde zich onlangs aan dit rijtje toe. Jaap Vos, docent logistiek bij Fontys, vervult sinds 1 februari de rol van practor. Hij wordt twee dagen per week door Fontys gedetacheerd aan Summa en gaat met zijn contacten uit het regionale bedrijfsleven en achtergrond in het onderwijs, vormgeven aan het practoraat. In dit artikel vertelt hij over zijn rol als practor en de doelstellingen van het instituut.

Het practoraat van belang voor studenten én docenten

Jaap VosHet practoraat heeft als doel studenten kennis te laten maken met vraagstukken uit de praktijk, onderzoekende vaardigheden te ontwikkelen en hen in contact te brengen met nieuwe technologieën. Vos vertelt: “Als practor haal ik opdrachten uit het bedrijfsleven. Het is belangrijk dat studenten middels deze opdrachten kunnen ervaren waar ze goed in zijn, wat ze leuk vinden en wat ze binnen organisaties kunnen toevoegen.” 

Daarnaast worden ook de docenten nauw betrokken bij de uitvoering van opdrachten, die ook wel challenges genoemd worden. “Docenten moeten hun binding met de beroepspraktijk behouden. Door mee te kijken met challenges van studenten of door als docent zelf een challenge aan te gaan, behoud je deze binding en kun je actuele praktijkvoorbeelden blijven aanhalen tijdens de lessen.”

Challenges houden onderwijs interessant en up-to-date

Vos wordt in zijn rol als practor ondersteund door een onderwijskundige die zich zal toeleggen op het vertalen van de opgedane kennis naar het onderwijs. “Challenges zijn ideaal om te toetsen of ons onderwijs nog aansluit op de hedendaagse beroepspraktijk”, vertelt Vos. “Op basis van de inzichten die we opdoen in de praktijk bekijken we welke onderdelen binnen ons onderwijs meer aandacht moeten krijgen, moeten worden toegevoegd of wellicht kunnen worden weggelaten. Deze terugkoppeling vanuit het bedrijfsleven is cruciaal om ons onderwijs interessant en up-to-date te houden.”

Eerste challenge gepland

Alhoewel Vos pas sinds 1 februari gestart is als practor, ligt er nu al een mooie challenge in het verschiet. Binnenkort brengen 20 studenten en twee docenten van Summa Transport & Logistiek een bezoek aan Summa Mechatronica. Ze gaan daar aan de slag met het optimaliseren van de voorraad. Vos: “Summa Mechatronica heeft een enorme hoeveelheid producten op voorraad. Op dit moment hebben ze echter geen idee welke producten nog voorradig zijn en in welke hoeveelheid. Onze studenten gaan dit in kaart brengen en op zoek naar een structurele oplossing voor dit probleem.”

Heeft u een uitdaging voor ons?

Vos is momenteel druk bezig meer challenges voor studenten en docenten binnen te halen. Heeft u binnen uw organisaties een logistiek vraagstuk dat u graag opgelost zou willen zien? Laat het hem weten door een e-mail te sturen naar j.vos@summacollege.nl. “Alle ideeën zijn welkom! Wij gaan graag het gesprek aan om te kijken hoe we uw probleem het best kunnen oplossen”, aldus Vos.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

18 + twintig =