Nieuws

Bron: logisgtiek.nl, 22 november 2017
Het afgelopen kwartaal is de vraag naar logistiek medewerkers opnieuw toegenomen, zo blijkt uit een nieuw ontwikkelde arbeidsmarktindex van Tempo-Team, samen met Logistiek.nl. Er waren bij elkaar opgeteld bijna 44.000 vacaturemeldingen in het derde kwartaal.
Regionaal gezien manifesteert de nijpende situatie rond logistiek medewerkers