Nieuws

Het Summa College wil het beste halen uit de talenten van onze studenten. Nu, maar vooral ook in de toekomst. Wat vandaag goed is, is morgen of volgend jaar niet meer voldoende of niet meer passend. Daarom wil het Summa College met het onderwijs op een vernieuwende manier inspelen op

Jaap Vos Practor

Waar universiteiten het hoogleraarschap hebben en hogescholen lectoraten, kent het middelbaar beroepsonderwijs het practoraat. Steeds meer mbo-instellingen starten met een dergelijk instituut en ook Summa Transport & Logistiek voegde zich onlangs aan dit rijtje toe. Jaap Vos, docent logistiek bij Fontys, vervult sinds 1 februari de rol van practor. Hij

Logistieke Workshops

Summa Docent Ivo Verhoeven enthousiasmeert vmbo-leerlingen en docenten met interactieve workshops. “Met behulp van workshops willen we de banden met het vmbo verder versterken en meer scholieren voor de transport- en logistieksector laten kiezen”, vertelt Verhoeven. “De vraag in de sector is groot, dus we willen de instroom van nieuwe