Aanvraag Regionaal Investeringsfonds (RIF) goedgekeurd!

Summa RIF aanvraag goedgekeurd

Aanvraag Regionaal Investeringsfonds (RIF) goedgekeurd!

Dit weekend werd bekend dat onze aanvraag voor het Regionaal Investeringsfonds (RIF), na een lang en intensief traject, is goedgekeurd. Een flinke mijlpaal, want samen met onze partners hebben we ruim twee jaar aan dit project gewerkt.

Groei stimuleren en kwaliteit optimaliseren

Het fonds zal ingezet worden om de groei van onze opleidingen te stimuleren en de kwaliteit verder te verbeteren. De transport- en logistieksector groeit namelijk snel, er is een groot tekort aan goed opgeleid personeel en behoeftes van werkgevers veranderen in een rap tempo. Samenwerkingsverbanden met organisaties en onderwijsinstellingen uit de regio Zuidoost-Brabant zijn essentieel om ons onderwijs te kunnen blijven afstemmen op de behoeftes uit de sector.

Verbinden, onderzoeken en onderwijzen

Samen met 16 regionale bedrijven, waaronder Bavaria, DHL, Ceva en Van Rooijen Logistiek, gaven we de RIF-aanvraag afgelopen jaren vorm. Daarbij hebben we ons primair gericht op de drie onderstaande pijlers:

1. Verbinding:

Diverse initiatieven stimuleren verbinding in de sector. Zo wordt een Huis van de Logistiek ingericht om vmbo-, mbo- en hbo-werkvelden met elkaar te verbinden. Innovatie, inspiratie en kennisvalorisatie staan hierbij centraal. Daarnaast vervullen ook voorlichting- en promotieactiviteiten een belangrijke rol op het gebied van verbinding, alsook branchespecifieke evenementen waarbij wij samen met onze partners aanwezig zijn, zoals De Dag van de Logistiek.

2. Onderzoek:

Ten behoeve van het RIF-traject wordt een practoraat ingericht. Dit is een onderzoeksgroep binnen het mbo die actuele en relevante vragen uit het werkveld omzet in praktisch onderzoek. Deze opdrachten – ook wel challenges genoemd – gaan de kern vormen van het integraal onderwijs van de niveau 4-opleidingen Manager Transport en Logistiek en Logistiek Supervisor. Doel van het practoraat is te komen tot verbeteringen en oplossingen voor het werkveld.

3. Onderwijs:

Innovatie van ons curriculum moet ertoe leiden dat onze opleidingen beter aansluiten bij de behoeftes uit de sector. Functieprofielen zijn veranderd en nieuwe vormen van ketenregie leiden tot innovaties waar ons onderwijs op moet worden ingericht. We ontwikkelen daartoe het keuzedeel ‘Logistiek in de maakindustrie’, omdat dit aansluit op de specifieke behoeftes uit de regio. Daarnaast ontwikkelen we een blended learning-traject voor onze BBL-opleidingen en komt er in samenwerking met Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek een deeltijd Associate Degree.

‘Kennisimpact 3.0’

Met de projecten die vanuit het Regionaal Investeringsfonds kunnen worden gefinancierd sluiten we aan op de doelen van de Strategische Agenda Onderwijs Arbeidsmarkt ‘Kennisimpact 3.0’. Het is ons streven om met de gelden uit het fonds een goede kennisinfrastructuur te realiseren met een adequaat aanbod van opleidingen die een duurzame inzetbaarheid garanderen.

Het Regionaal Investeringsfonds wordt toegekend voor vier jaar. Wij kijken ernaar uit om ons onderwijs aankomende jaren samen met onze partners te verbeteren en onze studenten nog beter voor te bereiden op de veranderende wereld van de transport en logistiek.

Onze partners:

Partners Summa T&L

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *

18 − drie =